Mycomedica hory

Huang Qin ‒ šišák bajkalský

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis, Huang Qin, Skull cap) patří do čeledi hluchavkovitých. Volně roste v zabajkalské oblasti, v Číně, Japonsku a Mongolsku. Preferuje spíš sušší, kamenité či štěrkovité oblasti, které jsou na slunci, popř. v polostínu. Jedná se o trvalku, která dorůstá výšky cca 15‒50 cm. Má masitý vřetenovitý kořen, většinou vzpřímený a rozvětvený stonek s přisedlými vstřícnými jasně zelenými listy, květy jsou purpurové, fialové. Vytváření vrcholová hroznovitá květenství. Kalich je podobný, jako to vidíme u naší hluchavky, tj. dvoupyský. Doba kvetení je od konce léta do podzimu. Po odkvětu se tvoří tvrdky, v nichž jsou černá semena.Plody bývají typicky šišaté, z čehož pochází jeho název.

Šišák je nedílnou součástí tradičních léčebných postupů oblastí, ve kterých roste. Je využíván více než 2000 let. Písemné zmínky o něm jsou hlavně v Shennongově kánonu léčivých rostlin. Ten byl sepsán v době dynastie Han, která vládla mezi lety 25‒220 našeho letopočtu.

huang qin

Složení šišáku:

Šišák v sobě ukrývá velké množství biologicky aktivních látek. Nejdůležitější jsou flavonoidy, které zastiňuji zbylé složky.

Flavonoidy:

Flavonoidy jsou látky vznikající díky metabolismu rostlin a mají silné antioxidační účinky. V šišáku se nacházejí ve vysokých koncentracích a co víc, je v něm také velké množství druhů. Doposud bylo nalezeno více než 100 různých druhů flavonoidů, které je možné rozdělit do několika skupin.

  • Volné flavonoidy:

Volné flavonoidy zahrnují 42 flavonů, 2 flavononů, 9 flavanonenů, 1 chalkon, 1 bioflavonoid atd. (Jedná se o látky uvedené v přidané tabulce pod čísly 1‒56.) Nejvyšší koncentraci má baicalein, wogonin a oroxylin. Wogonin byl z šišáku izolován již v roce 1930 Hattorim.

  • Flavonoidní glykosidy:

Flavonoidní glykosidy jsou látky složené z flavonu, fenolové sloučeniny, a cukerné složky. V této skupině jen nejdůležitější baicalin, který byl popsán v roce 1919 G. Bargellinim.  V současnosti je známo 44  flavonoidových glykosidů. Do této skupiny patří látky označené v tabulce čísly 57‒100.

  • Fenyletanoidové glykosidy:

Do této skupiny patří salidrosid, darendosid, martynosid, akteosid, isomartynosid, leukospektosid, cistanosid a dadendosid.

Ostatní malé molekuly:

Jedená se o steroly, diterpen, 5 amidů a 9 fenolických sloučenin.

Stigmasterol, beta sitosterol, daukosterin, scutebaicalin, pellitorin, kyselina (E)-4-[(2-methylpropyl) amino]-4-oxo-2-butenová, dihydropiperlonguminin, futoamid, piperlonguminin, kyselina benzoová, kyselina fenyloctová, syringaldehyd, kyselina kurarová, metyl ester kyseliny ferulové, vanilin, krotepoxid, syringaresionolglukosid…

Polysacharidy:

V šišáku bajkalském se nacházejí také cukerné sloučeniny. Důležité jsou hlavně polysacharidy, které mají výraznou biologickou aktivitu. Uplatňují se v regulaci imunitní odpovědi, neutralizaci volných radikálů atd. Z šišáku bylo izolováno 5 polysacharidů, které byly pojmenovány WSP-1‒5. První tři jsou složeny z arabinózy, galaktózy a glukózy, zbylé dva jsou složené z molekul glukózy. Dalším polysacharidem je SbRP-1, jedná se o málo rozvětvený glukan. Hlavní řetězec je ve vazbě α-(1 → 4)-glukopyranózové jednotky.

huang qin 1

huang qin 2

Minerální látky:

V šišáku jsou také minerální látky, prvky, jedná se hlavně o draslík, vápník, hořčík, fosfor a železo. Dle místa růstu je pak možné najít také zinek, měď atd.

Aminokyseliny:

Šišák je též bohatý na aminokyseliny, což jsou stavební jednotky bílkovin. V šišáku je celé spektrum aminokyselin, včetně těch, které si tělo neumí samo vytvořit. V tabulce jsou uvedeny aminokyseliny získané ze šišáku, a to v prvním sloupci z kořeně, ve druhém sloupci ze stonku, ve třetím sloupci z listů a v posledním sloupci z květin. Jedná se o množství v miligramech ze 100 g čerstvé suroviny.

huang qin 3

Yeon Bok Kim, et al. Free Amino Acids in DifferentOrgans of Scutellariabaicalensis. AsianJournal of Chemistry 26(10):1910-1912 

Where you can buy our products

 

Vast distribution network all over the Czech Republic

Simply look up your nearest therapist, seller, or pharmacist who offer our products.
Show nearest distributors
");